1. JoopMantel
 2. de Cock De stem
 3. Overige vragen
 4. woensdag 09 oktober 2019
Joomla versie 3.9.11

Bij het plaatsen van een artikel in twitter met een volledige of verkorte link, ziet dat er zo uit in de foto hieronder als voorbeeld.

Screenshot_5.png

Normaal gesproken zou een tweet bericht er zo uit moeten zien

Screenshot_6.png

1 - In het artikel staat de foto als eerste
2 - verkorte link zelfde situatie
3 - normale link zelfde situatie

Waar kan dit aanliggen?
Bijlagen
Geaccepteerde antwoord
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Hallo Joop,
graag gedaan is geen moeite hoor.
alleen vraag me af of dan toch niet probleem is van de template omdat je
bij jou gebruikte template ergens instellingen heeft voor de Social Icons
en ook ergens Compression Settings en ook nog in blog tabbals iets van Social Share aan/uit
misschien heest dat er allemaal invloed op
Bijlagen
lvda
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # Permalink
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Het zou kunnen zijn dat de 'Twitter card' informatie niet goed in je template is gedefinieerd.
Je kunt hier meer lezen over Twitter cards.
Er zijn ook diverse extensies die je zou kunnen uitproberen.
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 1
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Daar zat ik toen ook aan te denken de 'twitter card', deze die ik toen ook had verwijderd wat niets heeft uitgehaald.
De reden dat ik dit hieronder eruit heb gehaald, omdat inderdaad die foto wordt vertoond die voor de twitter card werd getoond in twitter


<!-- Twitter Card meta -->
<meta name="twitter:card" content="summary" />
<meta name="twitter:site" content="@Nieuwsberichte1" />
<meta name="twitter:creator" content="@Nieuwsberichte1" />
<meta name="twitter:url" content="https://twitter.com/Nieuwsberichte1" />
<meta name="twitter:title" content="Nieuwsberichten Onthullend en Bewustmakend Nieuws - NB" />
<meta name="twitter:description" content="Volg (NB) nieuws terwijl het gebeurt. Wij informeren haar lezers op een onafhankelijke, boeiende en toegankelijke feiten en wijze" />
<meta name="twitter:image" content="https://nieuwsberichten.eu/images/headers/2018/sept/18-9-201821-38-56N.png" />
<!-- End Twitter Card meta -->
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 2
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Ik denk dat je ook eens even moet nagaan of er bij Twitter wellicht 'gutmenschen' zitten die jou expres proberen dwars te zitten. Die engerds zitten per slot overal...
Interlijn.nl, praktisch webdesign.
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 3
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Het zou kunnen zijn dat de 'Twitter card' informatie niet goed in je template is gedefinieerd.
Je kunt hier meer lezen over Twitter cards.
Er zijn ook diverse extensies die je zou kunnen uitproberen.


Het heeft even geduurd dat ik terug kon reageren.

Maar goed ik heb een video gevonden van joomlatemplat.es
de video

legt het heel erg simpel uit. Echter als ik een tweet eruit gooi met volle url of een tinyurl blijft ik het probleem houden dat hij dus zijn tweet zonder artikel foto toe te voegen.

Alle andere meta heb ik allemaal verwijderd

<meta name="twitter:card" content="summary" />
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 4
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Hallo Joop,

Misschien dat robot.txt aangepast moet worden lees ik hier ergens onderaan bij deze extensies
mogelijk geld dat ook voor die van jou ?
tweet foto weergeven
lvda
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 5
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Goede ochtend Leen

De robot.txt bestand had ik inderdaad ook aangepast voor een aantal test tweets. Ook de foto instellingen, dat blijkt ook niet te zijn.

heel vreemd dit
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 6
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Welke joomla extensies gebruik je precies voor de tweets ?
misschien iets in htaccess
lvda
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 7
Hans
Moderator
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Je hebt alle andere metadata verwijderd? Waaronder staat welke afbeelding gebruikt moet worden?
Joostock mede-organisator, JUG-organisator, moderator
Assistant Team Leader van Official Joomla Social Media Team
Eigen site: https://www.hierbenikthuis.nl
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 8
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Ik gebruik geen extensie om tweets uit te brengen, de invoer is direct in twitter met lange url of tinyurl.

htaccess
Nou schrik niet, dit is mijn htaccess bestand


# secure .htaccess file
<Files .htaccess>
Order allow,deny
Deny from all
</Files>

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_REFERER} plagscan\.com [NC]
RewriteRule .* - [F]
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.nieuwsberichten(.+)$ [NC]
RewriteRule ^ http://nieuwsberichten.eu%1%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule .* index.php [L]
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*\([^)]*\) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})
RewriteRule .* index.php [F]
</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>
Header always set Content-Security-Policy: "require-sri-for 'script'; object-src 'https://nieuwsberichten.eu'; base-uri 'none'; font-src 'self' https://fonts.gstatic.com; img-src 'self' data: https://translate.googleapis.com https://www.google.com;"
Header always set Keep-Alive: "timeout=2, max=100;"
Header always set X-Download-Options: noopen
Header always set X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
Header always set Vary: "Accept-Encoding"
Header always set Connection: "close"
Header always set Content-Language: nl-BE
Header always set Strict-Transport-Security: "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" env=HTTPS
Header always set Expect-Staple: "max-age=31536000; includeSubDomains; preload;"
Header always set X-Clacks-Overhead: "GNU Terry Pratchett"
Header always set X-Cache: "MISS from wikipedia.org"
Header always set X-frame-options "SAMEORIGIN"
Header always set X-XSS-Protection: "1; mode=block
Header always set X-DNS-Prefetch-Control: "off"
Header always set X-Fastcgi-Cache: "EXPIRED"
Header always unset "X-Powered-By"
Header unset "X-Powered-By"
Header set X-UA-Compatible: "IE=edge"
Header always set Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin"
Header always set Expect-CT: "enforce, max-age=31536000"
Header always set Feature-Policy: "autoplay 'self'; fullscreen 'self'; picture-in-picture 'none' geolocation 'none'; midi 'none'; notifications 'none'; push 'none'; sync-xhr 'none'; microphone 'none'; camera 'none'; magnetometer 'none'; gyroscope 'none'; speaker 'none'; vibrate 'none'; payment 'none'"
Header always set Access-Control-Allow-Origin: https://nieuwsberichten.eu
Header always set Access-Control-Allow-Methods: "POST, GET, OPTIONS"
Header always set Access-Control-Request-Method: "POST, GET"
Header always set Access-Control-Request-Headers: "X-PINGOTHER, Content-Type"
Header always set Access-Control-Allow-Credentials: "true"
Header always set Access-Control-Allow-Headers: "Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept"
Header always set Access-Control-Max-Age: "3600"
Header always set Cache-Control: "max-age=31536000, public, s-maxage=20"
Header always set Access-Control-Allow-Origin: "https://nieuwsberichten.eu"
Header always set Access-Control-Expose-Headers: "X-Custom-Header"
Header set Accept-Encoding: "br;q=1.0, gzip;q=0.8, *;q=0.1"
Header set Date: "Mon, 12 Nov 2018 04:23:38 GMT"
Header set Last-Modified: "Sun, 18 Dec 2019 21:52:06 GMT"
Header set Accept-Ranges: "bytes"
Header always edit Set-Cookie (.*) "$1; Secure; HttpOnly; max-age=3600; includeSubdomains; SameSite=Strict"
</IfModule>

<IfModule autoindex>
IndexIgnore *
</IfModule>

Options +FollowSymlinks
#Options -Indexes

<ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>

## BEGIN EXPIRES CACHING - JCH OPTIMIZE ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive on

# Perhaps better to whitelist expires rules? Perhaps.
ExpiresDefault "access plus 1 month"

# cache.appcache needs re-requests in FF 3.6 (thanks Remy ~Introducing HTML5)
ExpiresByType text/cache-manifest "access plus 0 seconds"

# Your document html
ExpiresByType text/html "access plus 0 seconds"

# Data
ExpiresByType text/xml "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/xml "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/json "access plus 0 seconds"

# Feed
ExpiresByType application/rss+xml "access plus 1 hour"
ExpiresByType application/atom+xml "access plus 1 hour"

# Favicon (cannot be renamed)
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 week"

# Media: images, video, audio
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
ExpiresByType video/ogg "access plus 1 month"
ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 month"
ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month"
ExpiresByType video/webm "access plus 1 month"

# HTC files (css3pie)
ExpiresByType text/x-component "access plus 1 month"

# Webfonts
ExpiresByType application/font-ttf "access plus 1 month"
ExpiresByType font/opentype "access plus 1 month"
ExpiresByType application/font-woff "access plus 1 month"
ExpiresByType application/font-woff2 "access plus 1 month"
ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 month"
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"

# CSS and JavaScript
ExpiresByType text/css "access plus 1 year"
ExpiresByType text/javascript "access plus 1 year"
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year"
</IfModule>

<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/font
AddOutputFilterByType DEFLATE application/font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/font-woff
AddOutputFilterByType DEFLATE application/font-woff2
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/woff
AddOutputFilterByType DEFLATE font/woff2
# For Olders Browsers Which Can't Handle Compression
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
</IfModule>
## END EXPIRES CACHING - JCH OPTIMIZE ##

 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 9
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
k gebruik geen extensie om tweets uit te brengen, de invoer is direct in twitter met lange url of tinyurl.

Ha oke dan gaat dit boven mijn kennis dus ik hoop dat iemand anders de goede oplossing heeft. :(
lvda
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 10
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
De Header always set is een extra beveiliging voor de website en aanvulling voor je SSL certificaten wat men hier kunt testen

Natuurlijk heb ik dat toen ook maar eens verwijderd uit de htaccess bestand om te zien of er wellicht toch een conflict wad, dat bleek niet het geval te zijn.

Eerst gebruikte ik een template van JSN, maar die bracht teveel problemen mee op alles. Heb nu dan eindelijk een redelijk goede template gevonden, dat waar ik dit probleem van twitter dus ook heb.

En inderdaad, het probleem waar ik dit keer mee zit kan ik zelfs niet uitkomen.

Ik wacht wel af dat of iemand wellicht een andere oplossing heeft, ik dank je vriendelijk Leen voor de genomen moeite
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 11
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Dan klopt er iets niet in de settings van de Open Graph plugin. Controleer de settings en pas ze aan en test dan op https://cards-dev.twitter.com/validator
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 12
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Dan klopt er iets niet in de settings van de Open Graph plugin. Controleer de settings en pas ze aan en test dan op https://cards-dev.twitter.com/validator


Onder de benaming "Open Graph" of "open" of "Graph" kan ik niets vinden Youl!

Okay ik zie ook iets bij het controleren van Card validation daar staat "INFO: twitter:card = summary tag found" ????????

Vreemd ik heb alles verwijderd uit de index.php pagina
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 13
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Hallo Joop,
graag gedaan is geen moeite hoor.
alleen vraag me af os dan toch niet probleem is van de template omdat je
bij jou gebruikte template ergens instellingen heeft voor de Social Icons
en ook ergens Compression Settings en ook nog in blog tabbals iets van Social Share aan/uit
misschien heest dat er allemaal invloed op


Social share staat op "on"
CCS compression staat op "aan" en heb hem ook eens uitgezet geen verschil
Compress Javascripts stond op "on" en uitgezet geen verschil
Show Icon stond op "uit" aangezet geen verschil
Enable Social Share staat op "on"
Image Sizes alles aangezet geen verschil

Het lijkt wel, dat hij herhaaldelijk de foto pakt van Twitter, daar staat exact de zelfde foto in de kop van het account van twitter
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 14
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Hallo Joop,
graag gedaan is geen moeite hoor.
alleen vraag me af os dan toch niet probleem is van de template omdat je
bij jou gebruikte template ergens instellingen heeft voor de Social Icons
en ook ergens Compression Settings en ook nog in blog tabbals iets van Social Share aan/uit
misschien heest dat er allemaal invloed opIk heb het gevonden dat waar het probleem zit

Op de foto die je bij je topic hebt geplaatst sociale icons komen inderdaad de linken van sociale media in beeld.
Zodra men inderdaad die uit zet, plaatst hij wel de tweet met foto zoals het geplaatst moet worden

Het heeft dus een conflict met elkaar als het aan staat Leen

Top top top Leen zoals gebruikelijk van je, het probleem is dus nu eindelijk opgelost
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 15
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
:D fijn dat je toch nog stap verder bent gekomen.:D
lvda
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 16
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Kan je wel zeggen ja, na 5 maanden.

Maar ja wat nu met die linken die niet meer aanwezig zijn, heeft dat geen invloed op sociale media ranking?
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 17
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Hoi Joop,

ik weet dat niet want volgens mij heb je op de website niet echt sociaal links echt vol ergens in beeld
alleen maar in de artikelen kom ik dat tegen.
en als ik dan bv twitter icoontje drukt komt hij bij mijn eigen twitter in beeld en kan ik reageren
dus ik denk dat geen nadeel is (maar ja ik ben geen expert op dat gebied :) )
lvda
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 18
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Een aanvulling voor mensen met wellicht het zelfde probleem.

Verwijder ook het volgende "Twitter Card meta" al laat men dat erin staan, keert het probleem terug.


<!-- Twitter Card meta -->
<meta name="twitter:card" content="summary" />
<meta name="twitter:site" content="" />
<meta name="twitter:creator" content="" />
<meta name="twitter:url" content="" />
<meta name="twitter:title" content="" />
<meta name="twitter:description" content="" />
<meta name="twitter:image" content="" />
<!-- End Twitter Card meta -->
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 19
Geaccepteerde antwoord Pending Moderation
Hoi Joop,

ik weet dat niet want volgens mij heb je op de website niet echt sociaal links echt vol ergens in beeld
alleen maar in de artikelen kom ik dat tegen.
en als ik dan bv twitter icoontje drukt komt hij bij mijn eigen twitter in beeld en kan ik reageren
dus ik denk dat geen nadeel is (maar ja ik ben geen expert op dat gebied :) )


Heb net een test gedaan bij Nibbler
2020-02-17 12_48_34-Website.png

blijft dus gewoon herkenbaar, dus geen zorgen verder over maken.

Hartelijk dank Leen nogmaals voor je inzet
Bijlagen
 1. meer dan een maand geleden
 2. Overige vragen
 3. # 20
 • Pagina :
 • 1
 • 2


Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Wees een van de eersten om op dit bericht te reageren!
Sorry de discussie is momenteel gesloten. U kunt nu geen reactie plaatsen.