1. Frits
  2. de Cock
  3. Core extensies
  4. woensdag 01 november 2017
In de back end probeerde ik in de lijst van speciale artikelen een selectie te maken op basis van een toegekende tag (Inhoud > Speciale artikelen > Zoekmiddelen > Selecteer tag). Weet zeker dat ik de betreffende tag had toegekend aan enkele maar niet aan alle speciale artikelen. De selectie van artikelen die getoond werden veranderde echter niet: alle speciale artikelen bleven in beeld. Dit gaat over Joomla 3.8.1.

Mijn vraag: zijn er meer mensen die dit constateren? Zo ja dan lijkt me dit een bug. Heb in de Issue tracker iets gevonden dat hiermee te maken zou kunnen hebben (11517) maar dat is al afgesloten. Dat issue gaat over een veelheid aan mogelijke combinaties bij het gebruiken van de back end filtering; mogelijk is deze combinatie over het hoofd gezien bij het testen.


Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
U mag echter niet reageren op dit bericht.
Sorry de discussie is momenteel gesloten. U kunt nu geen reactie plaatsen.