vrijdag 21 januari 2022
  820 bezoeken
Ik heb vandaag XAMPP en JOOMLA geïnstalleerd. Ik heb een template gekocht en probeer deze in installeren met extensions. Nu geeft hij aan dat template te groot is. Helaas.
Op het web gezocht en er wordt aangegeven om het geheugenlimit te verhogen. Hoe kan ik dat op mijn interne server inregelen?
10 maanden geleden
·
#23686
Hoi,

Je kan in de settings van de PhP (php.ini) op je locale server de groote van de upload ophogen.

In Xampp staat php.ini en de map xampp/php.

Pas aldaar onderstaande aan naar gewenste grootte.

bv:

upload_max_filesize = 128M
post_max_size = 128M

128M zou ruim voldoende moeten zijn.

Fred

Eigen site: https://www.ifred.nl maakt gratis jouw website/webshop, of wil je gratis hulp Contact mij dan.
JUG010 member - Organisator JUG010-events - Joomla!3 en Joomla!4 specialist
YOOtheme Pro - YOOtheme Pro 3th party Extensions specialist
RS Form!Pro specialist - Hikashop specialist

10 maanden geleden
·
#23687
bedankt voor de hele snelle reactie
upload_max_filesize kan ik vinden en heb ik aangepast
post_max_size niet
10 maanden geleden
·
#23688
Wat heeft u bij ;
Maximum number of files that can be uploaded via a single request
max_file_uploads=20

is teweinig denk ik. Maak er ook 128 van?
10 maanden geleden
·
#23689
krijg nu de volgende foutmelding
An error has occurred.
0 Call to undefined method Joomla\Database\Mysqli\MysqliDriver::query()
10 maanden geleden
·
#23692
Hoi,

Ik zelf gebruik Mamp als lokale server omdat ik een iMac heb.

(Mamp (Mac))
(Wamp (Windows))
(Lamp (Linux))
(Xampp (Mac-Linux-Windows))

Dus zelf kan ik het niet nakijken, maar als post_max_size = 128 er niet bij staat dan zelf dit er even bijtypen op een nieuwe regel.


max_file_uploads=20 niet veranderen!


Bij mij staat het nu als volgt:


; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if POST data reading
; is disabled through enable_post_data_reading.
; http://php.net/post-max-size
post_max_size = 64M

; Automatically add files before PHP document.
; http://php.net/auto-prepend-file
auto_prepend_file =

; Automatically add files after PHP document.
; http://php.net/auto-append-file
auto_append_file =

; By default, PHP will output a media type using the Content-Type header. To
; disable this, simply set it to be empty.
;
; PHP's built-in default media type is set to text/html.
; http://php.net/default-mimetype
default_mimetype = "text/html"

; PHP's default character set is set to UTF-8.
; http://php.net/default-charset
default_charset = "UTF-8"

; PHP internal character encoding is set to empty.
; If empty, default_charset is used.
; http://php.net/internal-encoding
;internal_encoding =

; PHP input character encoding is set to empty.
; If empty, default_charset is used.
; http://php.net/input-encoding
;input_encoding =

; PHP output character encoding is set to empty.
; If empty, default_charset is used.
; See also output_buffer.
; http://php.net/output-encoding
;output_encoding =

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Paths and Directories ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; UNIX: "/path1:/path2"
include_path = ".:/Applications/MAMP/bin/php/php7.4.9/lib/php"
;
; Windows: "\path1;\path2"
;include_path = ".;c:\php\includes"
;
; PHP's default setting for include_path is ".;/path/to/php/pear"
; http://php.net/include-path

; The root of the PHP pages, used only if nonempty.
; if PHP was not compiled with FORCE_REDIRECT, you SHOULD set doc_root
; if you are running php as a CGI under any web server (other than IIS)
; see documentation for security issues. The alternate is to use the
; cgi.force_redirect configuration below
; http://php.net/doc-root
doc_root =

; The directory under which PHP opens the script using /~username used only
; if nonempty.
; http://php.net/user-dir
user_dir =

; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
; http://php.net/extension-dir
extension_dir = "/Applications/MAMP/bin/php/php7.4.9/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/"

; On windows:
; extension_dir = "ext"

; Directory where the temporary files should be placed.
; Defaults to the system default (see sys_get_temp_dir)
; sys_temp_dir = "/tmp"

; Whether or not to enable the dl() function. The dl() function does NOT work
; properly in multithreaded servers, such as IIS or Zeus, and is automatically
; disabled on them.
; http://php.net/enable-dl
enable_dl = On

; cgi.force_redirect is necessary to provide security running PHP as a CGI under
; most web servers. Left undefined, PHP turns this on by default. You can
; turn it off here AT YOUR OWN RISK
; **You CAN safely turn this off for IIS, in fact, you MUST.**
; http://php.net/cgi.force-redirect
;cgi.force_redirect = 1

; if cgi.nph is enabled it will force cgi to always sent Status: 200 with
; every request. PHP's default behavior is to disable this feature.
;cgi.nph = 1

; if cgi.force_redirect is turned on, and you are not running under Apache or Netscape
; (iPlanet) web servers, you MAY need to set an environment variable name that PHP
; will look for to know it is OK to continue execution. Setting this variable MAY
; cause security issues, KNOW WHAT YOU ARE DOING FIRST.
; http://php.net/cgi.redirect-status-env
;cgi.redirect_status_env =

; cgi.fix_pathinfo provides *real* PATH_INFO/PATH_TRANSLATED support for CGI. PHP's
; previous behaviour was to set PATH_TRANSLATED to SCRIPT_FILENAME, and to not grok
; what PATH_INFO is. For more information on PATH_INFO, see the cgi specs. Setting
; this to 1 will cause PHP CGI to fix its paths to conform to the spec. A setting
; of zero causes PHP to behave as before. Default is 1. You should fix your scripts
; to use SCRIPT_FILENAME rather than PATH_TRANSLATED.
; http://php.net/cgi.fix-pathinfo
;cgi.fix_pathinfo=0

; if cgi.discard_path is enabled, the PHP CGI binary can safely be placed outside
; of the web tree and people will not be able to circumvent .htaccess security.
; http://php.net/cgi.dicard-path
;cgi.discard_path=1

; FastCGI under IIS (on WINNT based OS) supports the ability to impersonate
; security tokens of the calling client. This allows IIS to define the
; security context that the request runs under. mod_fastcgi under Apache
; does not currently support this feature (03/17/2002)
; Set to 1 if running under IIS. Default is zero.
; http://php.net/fastcgi.impersonate
;fastcgi.impersonate = 1

; Disable logging through FastCGI connection. PHP's default behavior is to enable
; this feature.
;fastcgi.logging = 0

; cgi.rfc2616_headers configuration option tells PHP what type of headers to
; use when sending HTTP response code. If set to 0, PHP sends Status: header that
; is supported by Apache. When this option is set to 1, PHP will send
; RFC2616 compliant header.
; Default is zero.
; http://php.net/cgi.rfc2616-headers
;cgi.rfc2616_headers = 0

; cgi.check_shebang_line controls whether CGI PHP checks for line starting with #!
; (shebang) at the top of the running script. This line might be needed if the
; script support running both as stand-alone script and via PHP CGI<. PHP in CGI
; mode skips this line and ignores its content if this directive is turned on.
; http://php.net/cgi.check-shebang-line
;cgi.check_shebang_line=1

;;;;;;;;;;;;;;;;
; File Uploads ;
;;;;;;;;;;;;;;;;

; Whether to allow HTTP file uploads.
; http://php.net/file-uploads
file_uploads = On

; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default if not
; specified).
; http://php.net/upload-tmp-dir
upload_tmp_dir = /Applications/MAMP/tmp/php

; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://php.net/upload-max-filesize
upload_max_filesize = 64M

; Maximum number of files that can be uploaded via a single request
max_file_uploads = 20
Fred

Eigen site: https://www.ifred.nl maakt gratis jouw website/webshop, of wil je gratis hulp Contact mij dan.
JUG010 member - Organisator JUG010-events - Joomla!3 en Joomla!4 specialist
YOOtheme Pro - YOOtheme Pro 3th party Extensions specialist
RS Form!Pro specialist - Hikashop specialist

10 maanden geleden
·
#23693
Geheugenlimiet is memory_limit
10 maanden geleden
·
#23696

Eigen site: https://www.ifred.nl maakt gratis jouw website/webshop, of wil je gratis hulp Contact mij dan.
JUG010 member - Organisator JUG010-events - Joomla!3 en Joomla!4 specialist
YOOtheme Pro - YOOtheme Pro 3th party Extensions specialist
RS Form!Pro specialist - Hikashop specialist

  • Pagina :
  • 1
Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Wees een van de eersten om op dit bericht te reageren!
Sorry de discussie is momenteel gesloten. U kunt nu geen reactie plaatsen.