1. Meander
  2. de Cock De stem
  3. Webshops
  4. woensdag 27 september 2017
Ik hoop dat ik dit in het goede forum plaats want het gaat niet echt over de extensie, maar een vraag in het algemeen.
Maar even wat extra uitleg: Ik heb in Hikashop zo ingesteld dat wanneer men naar de kassa/checkout gaat dat het adres meteen in de edit-mode gaat.
Dit omdat terugkerende klanten opnieuw een datum in de date picker moeten kiezen, en het anders niet zo duidelijk is dat ze daarvoor eerst hun adres moeten wijzigen om vervolgens een nieuwe datum te kunnen kiezen.

Het werkt allemaal prima, alleen de date picker doet het pas nadat de pagina is ververst.
Ik heb wel een aantal auto-refresh codes gevonden, maar die werken niet, of ik plaats ze verkeerd in het bestand.

De view ziet er bovenaan zo uit:

<?php
/**
* @package HikaShop for Joomla!
* @version 3.2.0
* @author hikashop.com
* @copyright (C) 2010-2017 HIKARI SOFTWARE. All rights reserved.
* @license GNU/GPLv3 http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
*/
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
?><div id="hikashop_checkout_<?php echo $this->type; ?>_address_selection"<?php if(empty($this->addresses)) { echo ' style="display:none;"'; } ?>>
<?php
$config = hikashop_config();
$address_selector = (int)$config->get('checkout_address_selector', 0);
$other_type = ($this->type == 'billing') ? 'shipping' : 'billing';

$t = $this->type . '_address';
$current = $this->$t;

if($address_selector == 1) {
if(!empty($this->addresses)) {
foreach($this->addresses as $address) {
$checked = '';
if($address->address_id == $current)
$checked = ' checked="checked"';
if($config->get('auto_submit_methods', 1) && empty($checked))
$checked = ' onclick="this.form.submit();return false;"';
?>
<div id="hikashop_address_<?php echo $this->type; ?>_selection_<?php echo $address->address_id; ?>" class="address_selection<?php echo ($address->address_id == $current) ? ' address_selected':''; ?>">
<input id="hikashop_checkout_<?php echo $this->type;?>_address_radio_<?php echo $address->address_id;?>" class="checkout_<?php echo $this->type;?>_address_radio" type="radio" name="hikashop_address_<?php echo $this->type;?>" value="<?php echo $address->address_id;?>"<?php echo $checked; ?>/>
<?php
$js = '';
$params = new stdClass();
$params->edit = true;
$params->type = $this->type;
$params->address_id = (int)$address->address_id;
$params->fieldset_id = 'hikashop_checkout_'.$this->type.'_address_zone';
echo hikashop_getLayout('address', 'show', $params, $js);
?>
</div>
<?php
}
}
?>
<div id="hikashop_checkout_<?php echo $this->type; ?>_address_template" class="address_selection" style="display:none;">
<input id="hikashop_checkout_<?php echo $this->type;?>_address_radio_{VALUE}" class="checkout_<?php echo $this->type;?>_address_radio" type="radio" name="hikashop_address_<?php echo $this->type;?>" value="{VALUE}"/>
{CONTENT}
</div>..................................etc.


Edit: Verplaatst naar ander forum
Sorry de discussie is momenteel gesloten. U kunt nu geen reactie plaatsen.