Jan opent de avond. Een introductieronde is deze keer niet nodig.

Algemeen

Joomladagen Polen
Jan heeft tijdens de Joomladagen in Polen een presentatie verzorgt over de extensies van NoNumber. Ook heeft hij Sarah Watz gesproken die vertelde dat een nieuwe organisatie structuur opgezet gaat worden. Hij heeft gevraagd of Sander Potjer dit kan toelichten.

Programma JUG Breda 2015
In oktober hebben we weer een open ‘Dr. Joomla’ avond. Iedereen kan zijn of haar probleem voorleggen aan de groep. In november sluit Jisse Reitsma het JUG jaar voor ons af. Hij vertelt
ons over de Joomla extensies die hij heeft gemaakt.

Deelnemers JUG Breda

Pizza Bugs & Fun
Op zaterdag 10 oktober is er weer een PBF in Utrecht. Meld je hiervoor aan! Naast het testen kun je ook altijd deelnemen aan het vertalen van de documentatie.
De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke pizza maaltijd!

Poelewei
Onze locatie heeft een nieuwe router opgehangen. Jan stelt direct voor om onze eigen wifi te gaan gebruiken. Hier zal e.e.a. voor geregeld gaan worden.

Wijzigingen Joomla Organisatie

Sander legt uit dat het leadership team nu uit drie teams bestaat ;
- OSM (Open Source Matters),
- PLT (Production Leadership Team)
- CLT (Community Leadership Team)

Het duurt echter vrij lang eer er een beslissing doorgezet kan worden omdat een vraag via diverse teams kan gaan.

De nieuwe opzet zal gaan bestaan uit meerdere werkgroepen om sneller te kunnen laten schakelen. Er zullen 7 afdelingen komen met werkgroepen. Ieder land zal zijn eigen stem uitbrengen t.b.v. een project. Er is op deze manier een snellere betrokkenheid. Alle betrokkenen werken op vrijwilligersbasis mee aan het Joomla project.

Meer informatie hierover is te vinden via http://volunteers.joomla.org/working-groups
De inkomsten van Joomla komen nu uit advertenties en sponsors.

Koffiepauze JUG Breda

Presentatie ACL

Sander start zijn uitleg over ACL.

Je kunt op twee manieren de rechten van de gebruikers instellen. Alles handmatig toewijzen van permissies of via de extensie van Sander…de ACL manager. Deze scheelt je heel wat tijd…dat wordt na de presentatie wel duidelijk!

Presentatie over ACL Sander Potjer

Sander laat ons alles zelf ervaren via een live demo en laat ons de wijzigingen in toegangsniveaus zijn.
Voor wijzigingen in toegangsniveaus moet je erop letten na de wijziging(en) opnieuw in te loggen! Deze aanpassingen zijn gebonden aan de login-sessie.

In Joomla is het niet mogelijk om 1 persoon bepaalde rechten toe te wijzen. Wel kun je een groep maken en 1 persoon toevoegen.
Hij heeft ook een diagnostische tool gemaakt die de site naloopt wat er verkeerd ingesteld staat.

In de extensie van Sander ‘ACL Manager’ kun je gemakkelijk via een overzicht alle rechten per groep bekijken en aanpassen. https://www.aclmanager.net/nl/

De presentatie van Sander is terug te vinden via slideshare: http://www.slideshare.net/sanderpotjer/joomla-acl-acl-manager-jug-breda

Afsluiting

Jan bedankt Sander voor zijn presentatie & overhandigt hem ons “Bredaas bier”.

Jan bedankt Sander voor zn presentatie

We zien iedereen graag weer terug op dinsdagavond 27 oktober 2015 om 20.00 uur!

Meld je aan voor deze avond!
http://www.joomlacommunity.nl/joomla-gebruikersgroepen/regio-breda/details/544-jug-bijeenkomst-27-oktober-2015.htmll

We zien je weer graag terug, dus tot 27 oktober!

Met vriendelijke groet,
JUG Breda

Jan van Kuijk, Nico Bouwman, Nico en Edith van Leeuwen

Reageer

1000 Resterende tekens