Dit is de vertaling van het artikel van Tom Hutchison op joomla.org

joomla-blogHet doet me goed dat ik het vertaalproject voor Joomla! documentatie mag aankondigen. Door middel van een extensie die speciaal ontworpen is voor het vertalen van pagina's, kan onze documentatie nu vertaald worden. In de praktijk zal de vertaling aansluiten bij de originele tekst op een documentatiepagina. Eenmaal vertaald zal een pagina gevolgd worden en, indien noodzakelijk, kan hij makkelijk bijgewerkt worden als de tekst wijzigt.
Onze internationale community wil Joomla! documentatie in vertaalde vorm aanbieden, zodat de toegankelijkheid vergroot wordt. Het grootste obstakel hierbij was te beslissen welk hulpmiddel te gebruiken bij het vertalen van de documentatie. Dit houdt niet alleen in hoe te vertalen, maar ook hoe wijzigingen in documentatie te volgen en de vertaalde pagina's in overeenstemming te houden met de originele documentatie. Een voorbeeld van vertaalde pagina's wordt gevonden in de zandbak.

Naast het volgen of de originele pagina wijzigt, moet de vertaling makkelijk bijgewerkt kunnen worden. Het is, heel verschillend met traditionele vertalingen, niet nodig de hele pagina opnieuw te vertalen. Vertalers hoeven alleen de sectie van een pagina die veranderd is opnieuw te vertalen.

Werkwijze

Houd er rekening mee dat, bij het lanceren van dit project door de documentatie werkgroep, we een geschikte werkwijze moeten inrichten en gebruiken. Het vertalen van de taalbestanden van het Joomla CMS gebeurt al via een speciale werkwijze. Onze vertaling van documentatie moet eenzelfde aanpak hebben. Onze werkwijze wordt voornamelijk bepaald door de extensie die we gebruiken bij het vertalen. Hieronder staat een korte samenvatting hoe de werkwijze is bij het vertalen van documentatie.

  1. Onze huidige documentatie is in en-GB. De Engelse versie van een pagina zal de brontaal zijn. Er moet eenvoudigweg een Engelse versie van een pagina zijn om te vertalen.
  2. Een pagina moet gemarkeerd (getagged) zijn om te vertalen. De pagina zal automatisch opgesplitst worden in vertaaleenheden genaamd 'bericht-groepen' als de pagina wordt opgeslagen. De 'bericht-groepen' worden gebruikt om wijzigingen te volgen maar, wat belangrijker is, ze delen de pagina in kleinere secties om te vertalen.
  3. Een gemarkeerde pagina moet goedgekeurd worden om te vertalen door een vertaalbeheerder. De rol van de vertaalbeheerder is te bepalen of een pagina vertaald moet worden en controleren of de 'bericht-groepen' op een pagina beheersbaar zijn.
  4. Op het moment dat een pagina gemarkeerd en goedgekeurd is, kan hij vertaald worden in iedere taal. Een vertaler hoeft niet de hele pagina in een keer te vertalen en kan op zijn eigen snelheid vertalen, een paar 'bericht-groepen' tegelijk. De taal, als er geen vertaling is, is altijd de brontaal.
  5. Iedere gebruiker met vertaalpermissie kan helpen met het vertalen van pagina's en ieder vertaler kan vertalingen van andere vertalers beoordelen. Bij sommige talen mag de vertaler en de beoordeler dezelfde zijn.
  6. Vertalingen zijn direct na het opslaan zichtbaar.
  7. Als de bronpagina van een pagina verandert, markeert de beheerder de wijzigingen, zodat de vertalers weten dat er wijzigingen zijn. Stap 5 begint weer, met de uitzondering dat alleen gewijzigde 'bericht-groepen' opnieuw vertaald hoeven te worden. Als bijvoorbeeld een pagina in 15 'bericht-groepen' is verdeeld en er slechts 1 'bericht-groep' is gewijzigd, hoeft alleen die 'bericht-groep' opnieuw vertaald te worden.

Lees voor een meer gedetailleerd inzicht Het leven van een te vertalen pagina op https://www.mediawiki.org (in het Engels).

Hulpmiddelen voor vertalers

Er zitten hulpmiddelen in de extensie om vertalers te helpen. Een van de nuttigste is een automatische vertaling, die helpt bij het samenstellen van tekst voor de handmatige vertaling. De meeste vertalers weten dat automatische vertalingen onnauwkeurig zijn omdat ze geen diepgaande kennis van de taal hebben, maar ze kunnen handig zijn om snel een tekstblok samen te stellen dat handmatig door de vertaler kan worden verbeterd. Vertalers kunnen er voor kiezen deze functie te gebruiken, of hem te negeren.
Vertalers kunnen zich aanmelden om bericht te krijgen als er nieuwe pagina's zijn om te vertalen. Dit bericht kan verzonden worden via een e-mail, een gebruikers-overleg pagina, of beide. De instellingen maken het mogelijk direct een bericht te krijgen, wekelijks of maandelijks. Vertaalbeheerders kunnen de vertaalberichten voor het vertalen of her-vertalen van pagina's versturen.
Een ander ingebouwd hulpmiddel maakt het mogelijk een bestand te exporteren met te vertalen 'bericht-groepen'. Het te exporteren bestand kan een of meer pagina's bevatten. Vertalers kunnen dan een eigen vertaalhulpmiddel zoals Poedit gebruiken. Als de vertaling lokaal is afgerond, kan het bestand geïmporteerd worden, de individuele wijzigingen bekeken en de wijzigingen geaccordeerd. Zelfs een gedeeltelijk vertaald bestand of 'bericht-groep' kan geïmporteerd worden. Alleen gewijzigde 'bericht-groepen' worden verwerkt.
Er zijn rapporten met vertaalstatistieken zoals percentage voltooid en berichten over het wijzigen van de brontaal van een pagina. Er zijn in feite twee doelen voor deze percentages. Een lezer van documentatie weet voor hoeveel procent een pagina die hij leest vertaald is. Een lezer weet ook of er wijzigingen in de broncode zitten en dat de vertaling niet klopt met de brontekst.

Oproep aan vrijwilligers

Hoewel we aan het begin van het documentatie vertaalproject zitten, zijn er al vrijwilligers geïnteresseerd in de Spaanse en Nederlandse vertalingen. Ik hoop dat iedereen enthousiast is en niet kan wachten om zich op te geven als vertaler voor zijn taal. De internationale community heeft erg uitgekeken naar het vertalen van documentatie, maar het heeft bereidwillige vrijwilligers en de toewijding van geïnteresseerde communityleden nodig om van het project een succes te maken.
Hier staan de belangrijkste pagina's om vertalers te helpen 'het vertalen van documentatie' te begrijpen:

Dit is een groot project en er moeten besluiten genomen worden tijdens de voortgang. Eén ding wil ik verder bespreken: Is er behoefte aan een speciaal kanaal voor vertalers voor hulp en terugkoppeling? Zo ja, wat gebruiken we? De Documentatie Mail-lijst? Het #joomla irc kanaal ?Ik ontdekte kort geleden ook een #joomla-docs irc channel moeten we dat gebruiken? Iedereen die geïnteresseerd is moet zich kunnen aansluiten en weer vertrekken.
Reageer alstublieft op http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=704&t=836702

Reageer

1000 Resterende tekens