Disclaimer

JoomlaCommunity.nl

De term Joomla!™ en logo wordt gebruikt onder een beperkte licentie van Open Source Matters in de Verenigde Staten en andere landen. De naam Joomla! en logo worden gebruikt onder een beperkte licentie dat toegestaan is door Open Source Matters. JoomlaCommunity.nl is niet verbonden en is geen onderdeel van Open Source Matters, Inc, of het Joomla! project.

Meer informatie over Open Source Matters is te vinden op www.opensourcematters.com.

Copyright en inhoud

Creative Commons LicentieArtikelen, afbeeldingen, lay-out en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieëren, verspreiden, doorgeven, aanpassen, vertalen, bewerken van artikelen of andere delen van de site is toegestaan, mits JoomlaCommunity.nl als originele bron wordt vermeld.

Op alle artikelen is de Creative Commons Licentie - Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 van toepassing, dit houdt in dat:

De gebruiker mag:

  • het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven
  • Remixen - afgeleide werken maken

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).
  • Niet-commercieel. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Gelijk delen. Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.
Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina. De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende. Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de morele rechten van de auteur, of deze te beperken.

Vrijwillige deelname aan de website

Op JoomlaCommunity is het mogelijk om als gebruiker bijdrages te leveren aan site. JoomlaCommunity is niet verantwoordelijk voor de reacties die op de homepagina of het forum worden geschreven en voor de inhoud van de links naar websites van derden.
JoomlaCommunity behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.

Linken naar deze site

Een link plaatsen op uw site naar JoomlaCommunity is natuurlijk toegestaan. Ook kunt u vrij gebruikmaken van de logo's en banners (volgt spoedig!) van JoomlaCommunity.

Schending van privacy

Indien u meent dat JoomlaCommunity of een JoomlaCommunity lid een inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om JoomlaCommunity daarvan op de hoogte te stellen via [email protected] of middels de rapporteerfunctie op het forum en de homepage.