joomla certificationDe meesten van jullie zijn bekend met het feit dat vrijwilligers uit de Joomla! community zeer veel aan het Joomla! project hebben bijgedragen. Soms is het frustrerend, moeilijk en lastig om het eindresultaat te bereiken. Dit gevoel hebben de meeste Certificatie-teamleden de afgelopen 2.5 jaar wel eens gehad.

Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het Joomla! Certificeringsprogramma. Het is moeilijk voor te stellen hoeveel werk deze mensen hebben verzet en nog gaan verzetten.

Geschiedenis

Precies drie jaar geleden, het was december 2012, werd een oproep In het Joomla! Community Magazine geplaatst. Er werden vrijwilligers voor een werkgroep gezocht die het certificeringsprogramma gingen opzetten.

In 2013 hield Sarah Watz een sessie waarin ze dit certificeringsprogramma introduceerde. De bedoeling was dit programma eind 2013 te lanceren. Midden 2014 bleken de problemen zo groot te zijn dat voortgang van het project in gevaar kwam. Gelukkig slaagde het team erin deze problemen op te lossen. Nu kon er gestart worden met het vormgeven van de examens. Tijdens de ontwikkeling van het programma hebben we altijd gesteld dat de kwaliteit belangrijker is dan de kwantiteit van de examens.

Bijna gereed om te lanceren

Nu, het eind van 2015, zijn we blij te kunnen melden dat we een zeer waardevol certificeringsprogramma kunnen aanbieden.

Het eerste examen dat wordt afgenomen is het Beheerders-examen. Dit examen is als volgt tot stand gekomen. Eerst zijn alle werkzaamheden van de beheerders in kaart gebracht en onderverdeeld in tien verschillende categorien. Vervolgens zijn deze categorien onderverdeeld in subcategorien. Ten slotte zijn vragen voor al deze categorieën en subcategorien vastgesteld.

Daarnaast heeft het team examenregels opgesteld om te bepalen wanneer een kandidaat is geslaagd. Iedere geslaagde kandidaat ontvangt een badge. Alle badges worden centraal opgeslagen en gekoppeld aan het persoonlijk profiel van de kandidaat. Een badge is altijd persoonsgebonden. Dus niet gekoppeld aan een bedrijf of organisatie.

De kosten van het examen zijn ook vastgesteld. Omdat we geen gebruik hebben gemaakt van externe organisaties hebben we de kosten laag kunnen houden.
Het examen is wereldwijd beschikbaar. De kosten voor het afleggen van een examen zijn gebaseerd op het gebruik van de Bic Mac-index. Hierdoor verschillen de prijzen per land, maar zijn naar rato gelijk.

De structuur en procedures bij het uitvoeren van de Joomla! Certificering zijn vastgelegd. Ook de begrippen €˜"Joomla! Learning Partner" en "€Regionale Coordinatoren€™" zijn vastgesteld en goedgekeurd.

Wat missen we nog? Dat bent u!

Op dit moment zijn we nog op zoek naar betrouwbare partners die fungeren als "Joomla! Learning Partners"€™ en "Regionale Coordinatoren".

Heeft u interesse in "˜Joomla! Learning Partner"€™ of "€˜Regionale Coordinator", vul dan het formulier in op http://certification.joomla.org/jlp-application-form.

We kijken uit naar het eerste kwartaal 2016 om de uitrol van het Certificeringsprogramma te starten.

Origineel: http://magazine.joomla.org/issues/issue-december-2015/item/2905-joomlacertification

Reageer

1000 Resterende tekens