Het is al even geleden maar toch wil ik met de Joomla Community in Nederland het verslag delen van Forum for the Future. Dit is een vertaling van het officiële verslag

Op 17 tot en met 19 januari waren wereldwijd vele communityleden uitgenodigd om het Forum for the Future te bezoeken. Dit was een forum waar vier streams (onderwerpen) waren vastgesteld om over te discussiëren maar waar ook belangrijke onderwerpen werden gepresenteerd en bediscussieerd. Het doel van dit event was het faciliteren van communicatie tussen de verschillende teams, het betrekken van mensen buiten onze community om hun kennis en ervaring te delen en om ons buiten onze eigen "wereld" te kijken terwijl we samenwerken aan de vier meest belangrijke onderwerpen van onze vrijwilligersorganisatie.

Oorspronkelijk werden de aanwezigen in vier streams/categorieën ingedeeld, elk met de taak om te brainstormen om aandachtspunten te definiëren en actiegerichte verbeteringen te verstrekken voor het Joomla project. Deze streams waren Market, Technology, Professionalising en Re-Engagement.

Belangrijk om in het achterhoofd te houden, dit zijn alleen discussiepunten , geen besluiten vanuit het Joomla project!

Stream: Market

Doel: Identificeren en adresseren

Samenvatting: Eén van de belangrijke doelen was het opnieuw formeren van het marketing team. Een korte SWOT analyse werd uitgevoerd en gecombineerd met een analyse die in 2014 al gemaakt was. De basis doelmarkten werden geïdentificeerd en geprioriteerd. Discussies werden gevoerd over het bereiken van deze markten.

Stream: Technology

Doel: Het structureren van korte, middellange en lange termijn doelen
Samenvatting: In het korte termijn is het belangrijk dat Joomla 4 uit zal komen. Dus het samenvatten van de Joomla 4 blockers en de verplichting om hieraan te werken is essentieel. De lange en middellange termijn taken werden gediscussieerd en zullen verder worden besproken in een gestructureerde vorm, mogelijk met een definitieve stemming. Iedereen zag het als belangrijk dat niet alleen de ontwikkelaars maar iedereen die deel uitmaakt (hosting, gebruikers, marketing) onderdeel zal zijn in het plannen van nieuwe functies.

Stream: Professionalizing

Doel: Het onderzoeken van de opties om delen van het Joomla-project te professionaliseren

Samenvatting: Het team heeft een aantal onderwerpen aangepakt. Samenvattend is de conclusie dat wat we meer moeten doen om een professionele blik op de wereld te krijgen, in het bijzonder dat we wel een significant deel van de markt bezitten. Allereerst hebben we vastgesteld dat Joomla een bedrijf is die bestaat uit een softwarepakket en een community. Het is belangrijk om dit te begrijpen en te accepteren.

Wat betreft geweldige software leveren moeten we meer doen om een professioneler kant te laten zien. We hebben een gedetailleerde product roadmap nodig die gebaseerd is op onze visie op de markt en wie onze gebruikers zijn. NIet alleen gebaseerd op waar onze ontwikkelaars gepassioneerd over zijn. We erkenden dat om meer effectief te zijn we personeel moeten inhuren (en dus betalen), in eerste instantie in project- en programmamanagement. Dit kunnen fulltime personeel of ingehuurd personeel zijn, maar het managen van taken over de organisatie breed met gedetailleerde specificaties en deadlines zijn essentieel in het bouwen van ons professioneel imago.

We hebben ook overwogen en geaccepteerd dat er vele delen van de roadmap zijn waar het nodig kan zijn om te betalen voor ontwikkeling omdat er geen vrijwilligers beschikbaar zijn voor een specifieke functie. DIt zou tot een offerte-beheer kunnen leiden die we ook uitgewerkt hebben.

Vervolgens zijn we dieper ingegaan op deze afzonderlijke gebieden en blijven we discussiëren om in kaart te brengen wat nodig is, zodat dit aan het OSM-bestuur kan worden gepresenteerd.

Origineel artikel: https://volunteers.joomla.org/departments/marketing-communication/reports/1159-joomla-forum-for-the-future-official-recap
Originele auteur: Eric Lamy

3 reacties

EasyDiscuss Avatar
slibbe
Ik mis het stukje over de stream Re-Engagement.
En de bb-code echte Joomla werkt niet.

Verder duidelijk stuk.

0
EasyDiscuss Avatar
slibbe
Hahaha, de bbcode werkt niet in de tekst over Hans, maar wel in mijn reactie ;-)
0
EasyDiscuss Avatar
Hans
https://github.com/stichtingjoomlanederland/joomlacommunity.nl/issues/285
0

Reageer

1000 Resterende tekens