Algemene informatie Gebruikersgroepen

Heb je al eens een Joomla gebruikersgroep (JUG) bezocht? Nee? Dan kunnen wij je adviseren om hier eens te gaan kijken! Je bent altijd van harte welkom om eens aan te schuiven.

Wat is een gebruikersgroep?Gebruikersgroepen nl be
In het hele land zijn er 12 Joomla Gebruikersgroepen actief die zeer geregeld bijeenkomsten organiseren. Deze groepen zijn gericht op het delen van informatie over Joomla en de te gebruiken extensies. Iedereen is welkom, je bent nergens toe verplicht, er is geen lidmaatschap en je kunt gewoon aanschuiven indien de agenda je aanspreekt.
Je kunt per keer aangeven of je deelneemt. De reguliere bezoekers ontvangen vooraf een uitnodiging voor de bijeenkomst. Je kunt door een account aan te maken op de www.joomlacommunity.nl pagina, inloggen en jezelf aanmelden bij de desbetreffende JUG. Dit kan ook door de organisatie een mail te sturen of jezelf via www.meetup.com te registreren en aan te melden.

Dus ik schuif aan en ik kom luisteren?
Ja en nee! Ja je schuift aan maar wij hopen ook op een actieve betrokkenheid. Je kunt je eigen ervaringen laten weten en anderen laten leren van je kennis of fouten want het gaat puur om kennis delen en kennis opdoen! Als enige eis wordt wel vaak gesteld dat je een probleem wel zelf hebt geprobeerd op te lossen, dus geef ook altijd aan wat je al geprobeerd heeft. De andere deelnemers proberen je weer een leidraad te geven om uw Joomla probleem op te pakken.

Hoe ziet een JUG avond eruit?
De organisatie zelf heeft vaak aan het begin van de avond enkele punten. Dit kan de agenda zijn, algemene punten of een nieuwe ontwikkeling bijv. versie van Joomla. Ook leuke interessante linkjes worden met elkaar gedeeld.
Indien er nieuwe gezichten zijn wordt er altijd een introductieronde gedaan. Veelal wordt er dan ook direct gevraagd of je een vraag heeft die je in de groep wilt bespreken. Dit kan zeer ruim opgevat worden! Elke vraag over Joomla of een bepaalde extensie mag gesteld worden.
De JUG’s hebben ook regelmatig interessante gastsprekers – soms zelfs uit de eigen groep – die een presentatie geven of een bepaald onderdeel extra toelicht.

Kost een bezoek aan JUG me iets ?
Het kost je een avond, maar het levert veel kennis en contacten op ! De kosten in Euro’s verschillen per JUG – check eventueel de agenda. Dit is veelal alleen een bijdrage in de kosten voor het huren van de ruimte en benodigdheden.

Wij wensen je heel veel plezier!