Maandagavond 5 maart. Tussen de carnaval en de JoomlaDagen in. Op het programma staat een presentatie van Hans Kuijpers over accessibility. Oorspronkelijk de bedoeling als voorproefje op de JoomlaDagen, maar als een van de makers van het programma heeft hij besloten dit jaar geen presentatie te geven. De voorbereidingen en links naar pagina's met informatie worden gedeeld en staan in het vervolg van dit verslag. 

Presentatie web accessibility

Zoals geschreven in de intro was het initieel de bedoeling dat Hans Kuijpers, een van de makers van het programma van de JoomlaDagen, tijdens de JoomlaDagen een presentatie zal geven over web accessibility. Maar tijdens de voorbereiding op dit onderwerp heeft hij toch doen besluiten er van af te zien. Het onderwerp is omvangrijk en de kennis op het gebied is naar eigen zeggen te weinig om een goede presentatie te geven. 

De voorbereidingen van de presentatie en opvallende links worden hieronder gedeeld:

https://www.accessibility.nl/over-toegankelijkheid

https://www.24a11y.com/2017/5-common-misconceptions-web-accessibility/

https://bitsofco.de/the-accessibility-cheatsheet/

http://leaverou.github.io/contrast-ratio/#black-on-white

https://medium.com/@matuzo/writing-css-with-accessibility-in-mind-8514a0007939

http://a11y-style-guide.com/style-guide/

https://emails.hteumeuleu.com/email-accessibility-in-action-f7f9d945cf67

Voortgang JUG073 project

Deze bijeenkomst niet aan bod gekomen, maar zal bij de bijeenkomst van april weer uitgebreid besproken worden. 

Dokter Joomla

.htaccess redirect

Mijn website is te benaderen met www en non-www. Hoe kan dit voorkomen worden?

antwoord: Dit kan voorkomen worden middels een paar regels in je .htaccess bestand. Daarbij zijn er twee opties:

  1. redirect van www naar non-www
  2. redirect van non-www naar www

Onderstaand stuk code maakt onderdeel uit van de aangepaste Joomla specifieke .htaccess die Hans Kuijpers hanteert bij zijn Joomla website. Het is een uitbreiding op https://github.com/h5bp/server-configs-apache.

# ######################################################################
# # REWRITES #
# ######################################################################
# ----------------------------------------------------------------------
# | Rewrite engine |
# ----------------------------------------------------------------------
# (1) Turn on the rewrite engine (this is necessary in order for
# the `RewriteRule` directives to work).
#
# https://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_rewrite.html#RewriteEngine
#
# (2) Enable the `FollowSymLinks` option if it isn't already.
#
# https://httpd.apache.org/docs/current/mod/core.html#options
#
# (3) If your web host doesn't allow the `FollowSymlinks` option,
# you need to comment it out or remove it, and then uncomment
# the `Options +SymLinksIfOwnerMatch` line (4), but be aware
# of the performance impact.
#
# https://httpd.apache.org/docs/current/misc/perf-tuning.html#symlinks
#
# (4) Some cloud hosting services will require you set `RewriteBase`.
#
# https://www.rackspace.com/knowledge_center/frequently-asked-question/why-is-modrewrite-not-working-on-my-site
# https://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_rewrite.html#rewritebase
#
# (5) Depending on how your server is set up, you may also need to
# use the `RewriteOptions` directive to enable some options for
# the rewrite engine.
#
# https://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_rewrite.html#rewriteoptions
#
# (6) Set %{ENV:PROTO} variable, to allow rewrites to redirect with the
# appropriate schema automatically (http or https).
<IfModule mod_rewrite.c>
# (1)
RewriteEngine On
# (2)
Options +FollowSymlinks
# (3)
# Options +SymLinksIfOwnerMatch
# (4)
# RewriteBase /
# (5)
# RewriteOptions <options>
# (6)
RewriteCond %{HTTPS} =on
RewriteRule ^ - [env=proto:https]
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ - [env=proto:http]
</IfModule>
# ----------------------------------------------------------------------
# | Forcing `https://` |
# ----------------------------------------------------------------------
# Redirect from the `http://` to the `https://` version of the URL.
# https://wiki.apache.org/httpd/RewriteHTTPToHTTPS
# <IfModule mod_rewrite.c>
# RewriteEngine On
# RewriteCond %{HTTPS} !=on
# RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
# </IfModule>
# ----------------------------------------------------------------------
# | Suppressing / Forcing the `www.` at the beginning of URLs |
# ----------------------------------------------------------------------
# The same content should never be available under two different
# URLs, especially not with and without `www.` at the beginning.
# This can cause SEO problems (duplicate content), and therefore,
# you should choose one of the alternatives and redirect the other
# one.
#
# By default `Option 1` (no `www.`) is activated.
# https://web.archive.org/web/20161122074017/http://no-www.org/faq.php?q=class_b
#
# If you would prefer to use `Option 2`, just comment out all the
# lines from `Option 1` and uncomment the ones from `Option 2`.
#
# (!) NEVER USE BOTH RULES AT THE SAME TIME!
# (1) The two rules assume by default that both HTTP and HTTPS
# environments are available for redirection.
# If your SSL certificate could not handle one of the domains
# used during redirection, you should turn the condition on.
#
# https://github.com/h5bp/server-configs-apache/issues/52
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# Option 1: rewrite www.example.com → example.com
<IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine On
 # (1)
 # RewriteCond %{HTTPS} !=on
 RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]
 RewriteRule ^ %{ENV:PROTO}://%1%{REQUEST_URI} [R=301,L]
</IfModule>
# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
# Option 2: rewrite example.com → www.example.com
#
# Be aware that the following might not be a good idea if you use "real"
# subdomains for certain parts of your website.
#<IfModule mod_rewrite.c>
# RewriteEngine On
# # (1)
# # RewriteCond %{HTTPS} !=on
# RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
# RewriteCond %{SERVER_ADDR} !=127.0.0.1
# RewriteCond %{SERVER_ADDR} !=::1
# RewriteRule ^ %{ENV:PROTO}://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
#</IfModule>

Bovenstaand stuk code is een flink lap tekst voor iets wat ook een stuk korter beschreven kan worden: http://www.htaccesstools.com/articles/htaccess-redirect/

Maar... de regels met # hashtag worden door de server gezien als commentaar en dus niet uitgevoerd. Deze kunnen verwijderd worden van jouw .htaccess. Je kunt ze laten staan om te leren wat er in de comments staat. 

Let op... mocht je iets fout doen in je .htaccess, dan kan dit leiden tot een niet werkende site. Het is daarom aan te bevelen je .htaccess op voorhand op je lokale installatie te testen of via online testing tools zoals: https://htaccess.mwl.be/

Mailchimp nieuwsbrief en outlook

En dan heb je eindelijk een mooie nieuwsbrief gemaakt en dan komt de klant met de melding dat de nieuwsbrief er niet uit ziet.... in Outlook. Dit komt doordat Outlook gebruik maakt van Microsoft Word voor de interpretatie van HTML en niet van webkit. Gruwel van de bovenste plank.... net zoals vroeger met IE6. De benodigde tijd ook. 

Gelukkig zijn er mensen die een standaard Nieuwsbrief gemaakt hebben die er mooi uit ziet in Gmail als in Outlook:

http://tedgoas.github.io/Cerberus/

Joostock presenteert - Alles wat je moet weten over de General Data Protection Regulation

Op vrijdag 9 maart organiseert Joostock een middag over de GDPR. In drie presentaties en een vraag-maar-raak-sessie komen alle belangrijke punten van deze wet aan de orde. De locatie is bij Byte in Amsterdam, de EarlyBird is inmiddels afgelopen.

Komende bijeenkomsten

De avond werd ook gebruikt om wensen voor de komende bijeenkomsten te noteren:

  • werken met Git
  • SEO
  • veiligheid

Allemaal toffe onderwerpen en sprekers zullen benaderd worden.
De volgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 3 april.
Tot dan! 

Reageer

1000 Resterende tekens