zaterdag 16 januari 2021
  22 Replies
  445 Visits
Hallo allemaal,

Ik heb pingdom (Europe-Germany-Frankfurt) een meting laten doen van mijn website en wat mij opvalt is dat het aantal requests hoog is!
Ik heb JCH Optimize Pro geinstalleerd op mijn site, maar het lukt mij niet om dit hoge aantal requests te beperken, weet iemand hoe ik dat kan doen met JCH pro?
Mijn website :Toerisme Startpagina Callantsoog

Bij voorbaat dank voor de hulp! :)

Groet, Frank
meer dan een maand geleden
·
#22415
Frank, ik heb iets voor je dat wellicht de website sneller maakt.

1 - Maak een backup van de .htaccess bestand
2 - open nu het bestand .htaccess
3 - plak de hieronder staande gegevens in het .htaccess bestand.
4 - Kijk direct dat of de website nog in beeld komt.
5 - noteer eventuele fouten die je tegen komt ook al is het een blanco scherm.
6 - kom nadien terug met eventuele problemen die je hebt ondervonden
7 - Krijg je totaal geen fout meldingen, ga dan eens naar GTmetrix en voer eens een test uit, en kijk dat als er enige verschil aanwezig is.

Laat mij het even weten Frank.

 
# secure .htaccess file
<Files .htaccess>
Order allow,deny
Deny from all
</Files>

ErrorDocument 400 400.html
ErrorDocument 401 401.html
ErrorDocument 403 403.html
ErrorDocument 404 404.html
ErrorDocument 500 500.html

## No directory listings
<IfModule mod_autoindex.c>
IndexIgnore *
</IfModule>

ServerSignature Off
SetEnv TZ Europe/Amsterdam
AddDefaultCharset UTF-8

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
# To redirect www to non-www, add this code after RewriteEngine On:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^http://www.callantsooginfo.nl [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://callantsooginfo.nl/$1 [L,R=301]
# End Rewrite
</IfModule>

## Suppress mime type detection in browsers for unknown types
<IfModule mod_headers.c>
Header set Strict-Transport-Security: "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" env=HTTPS
Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
Header set X-frame-options "SAMEORIGIN"
Header set Referrer-Policy "no-referrer, strict-origin-when-cross-origin"
Header set Permissions-Policy: "execution-while-not-rendered=(self); execution-while-out-of-viewport=(self); fullscreen=(self); legacy-image-formats=(self); oversized-images=(self); sync-xhr=(self); geolocation=(none); midi=(none); notifications=(self); push=(self); microphone=(none); camera=(none); magnetometer=(none); gyroscope=(none); speaker=(none); vibrate=(none); fullscreen=(self)'; payment=(none)"
Header set Content-Security-Policy: "require-trusted-types-for 'script'; object-src 'self'; frame-ancestors 'self' https://callantsooginfo.nl; base-uri 'self'; form-action 'self'"
Header always unset X-Powered-By
Header unset X-Powered-By
Header set Access-Control-Allow-Origin: "*"
Header set Expect-CT: "enforce, max-age=7776000"
Header always edit Set-Cookie (.*) "$1; Secure"
Header set Content-Language: nl-BE
Header set Access-Control-Allow-Headers: "Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept"
Header set Access-Control-Allow-Methods: "POST, GET, OPTIONS"
Header set Access-Control-Request-Method: "POST"
Header set Access-Control-Request-Headers: "X-PINGOTHER, Content-Type"
Header set Access-Control-Allow-Credentials: "true"
Header set Access-Control-Max-Age: "240"
Header set Date: "Sat, 24 Jan 2021 01:40:06 GMT"
Header set Last-Modified: "Sat, 24 Jan 2021 07:28:00 GMT"
Header set If-Modified-Since: "Sat, 24 Jan 2021 07:28:00 GMT"
Header set Expires: "Wen, 02 Dec 1923 20:30:00 GMT"
Header set X-Clacks-Overhead: "GNU Terry Pratchett"
Header set X-Cache: "MISS from wikipedia.org"
</IfModule>

## Can be commented out if causes errors, see notes above.
Options +FollowSymlinks
Options -Indexes

## Disable inline JavaScript when directly opening SVG files or embedding them with the object-tag
<FilesMatch "\.svg$">
<IfModule mod_headers.c>
Header always set Content-Security-Policy "script-src 'none'"
</IfModule>
</FilesMatch>

## Mod_rewrite in use.
RewriteEngine On

## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits.
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*\([^)]*\) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})
RewriteRule .* index.php [F]
#
## End - Rewrite rules to block out some common exploits.
## Begin - Custom redirects
#
# If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to
# www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those
# redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags.
#
## End - Custom redirects
RewriteBase /
## Begin - Joomla! core SEF Section.
#
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
#
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule .* index.php [L]
#
## End - Joomla! core SEF Section.

<ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>

<IfModule mod_mime.c>
AddHandler cgi-script .cgi
AddType application/manifest+json webmanifest
</IfModule>

## BEGIN EXPIRES CACHING - JCH OPTIMIZE ##
<IfModule mod_expires.c>
# Enable expiration control
ExpiresActive on

# Perhaps better to whitelist expires rules? Perhaps.
ExpiresDefault "access plus 1 year"

# cache.appcache needs re-requests in FF 3.6 (thanks Remy ~Introducing HTML5)
ExpiresByType text/cache-manifest "access plus 0 seconds"

# Your document html
ExpiresByType text/html "access plus 0 seconds"

# Data
ExpiresByType text/xml "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/xml "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/json "access plus 0 seconds"

# Feed
ExpiresByType application/rss+xml "access plus 1 hour"
ExpiresByType application/atom+xml "access plus 1 hour"

# Favicon (cannot be renamed)
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 week"

# Media: images, video, audio
# Media: images, video, audio
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png M3600
ExpiresByType image/jpg M3600
ExpiresByType image/jpeg M3600
ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month"
ExpiresByType video/webm "access plus 1 month"

# HTC files (css3pie)
ExpiresByType text/x-component "access plus 1 month"

# Webfonts
ExpiresByType application/font-ttf "access plus 1 month"
ExpiresByType font/opentype "access plus 1 month"
ExpiresByType application/font-woff "access plus 1 month"
ExpiresByType application/font-woff2 "access plus 1 month"
ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 month"
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"

# CSS and JavaScript
ExpiresByType text/css "access plus 1 year"
ExpiresByType type/javascript "access plus 1 year"
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year"

<IfModule mod_headers.c>
Header append Cache-Control "max-age=0, public"
<FilesMatch ".(js|css|xml|gz|html)$">
Header append Vary: Accept-Encoding
</FilesMatch>
</IfModule>
</IfModule>

<IfModule mod_deflate.c>
########## Begin - ETag Optimization
## This rule will create an ETag for files based only on the modification
## timestamp and their size.
## Note: It may cause problems on your server and you may need to remove it
FileETag MTime Size
# AddOutputFilterByType is now deprecated by Apache. Use mod_filter in the future.
# Enable expiration control
ExpiresActive on
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/font
AddOutputFilterByType DEFLATE application/font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/font-woff
AddOutputFilterByType DEFLATE application/font-woff2
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/woff
AddOutputFilterByType DEFLATE font/woff2
# For Olders Browsers Which Can't Handle Compression
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
</IfModule>
## END EXPIRES CACHING - JCH OPTIMIZE ##
2 weken geleden
·
#22480
Hoi Frank,

ben je al wat verder gekomen? Als ik de snelheid test is hij nog wel traag.

Groeten Ron :)
  • Pagina :
  • 1
  • 2
Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Wees een van de eersten om op dit bericht te reageren!